Producenci

Reklama

Regulamin wypożyczalni

 

Polityka prywatności: https://www.wynajem.adammus.pl/content/12-politykaprywatnosci

 

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez firmę Just'in the Power of Sound zwaną dalej Wypożyczalnią.
 2. Osoba składająca zamówienie wypozyczenia zwana jest dalej Wypożyczającym
 3. Złożenie zamówienia przez Wypożyczającego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Wypożyczalnia w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzi zamówienie u Wypożyczającego drogą emailową lub telefoniczną. Brak potwierdzenia jest jednoznacznie traktowane z anulowaniem zamówienia. Zamówienie stanowi jedynie punkt wyjścia dla szczegółowych ustaleń wypożyczenia sprzętu. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.
 5. Istnieje możliwość dostarczenia i zainstalowania sprzętu przez pracownika firmy na podstawie indywidualnych ustaleń. Forma taka wymaga pisemnej umowy lub emailem.
 6. Czas potwierdzenia może zostać wydłużony jeżeli wypada on w dni uznawane za wolne od pracy (niedziele i święta lub długi weekend).
 7. Sprzedawca może żądać od Wypozyczającego przedpłaty części lub całości należności na firmowe konto bankowe.
 8. Należności za zamówiony do wypożyczenia sprzęt regulowane są przy odbiorze sprzętu (odbiór osobisty) lub w formie przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego.
 9. Dodatkowo Sprzedawca może pobrać kaucja zwrotną na poczet ewentualnych uszkodzeń wypożyczanego sprzętu. Kaucja ustalana jest indywidualnie.
 10. Wypożyczający sprzęt zobowiązany jest do posiadania dwóch dokumentów tożsamości w momencie wydawania sprzętu z magazynu. Sprzedawca rości sobie prawo do odmowy wypożyczenia w przypadku uzasadnionych wątpliwości.
 11. W przypadku wysyłki zamówionego towaru, Sprzedawca może żądać od Wypożyczającego pisemnego zamówienia przesłanego faxem lub droga e-mail oraz skanu dwóch dokumentów tożsamości.
 12. Wypożyczający zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru.    
 13. Wypożyczający zobowiązuje się do sprawdzenia stanu towaru przy odbiorze z magazynu. Wypozyczający przejmuje pełna odpowiedzialność materialną za wypozyczany sprzęt. Odpowiada również za wszelkie usterki mechaniczne i techniczne powstałe w skutek nieprawidłowego uzytkowania wypożyczonego sprzętu. W przypadku takich uchybień Wypożyczający zobowiązany jest do natychmiastowego uregulowania szkody. 
 14. Ceny towarów znajdujące się na witrynie WWW Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 15. Wygląd oraz opis zamieszczanych w serwisie oferowanych urządzeń może różnić się nieznacznie od rzeczywistych wizerunków i parametrów.
 16. Informacje na stronach nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz towaru, w przypadku gdy zmiana nastąpiła po złożeniu zamówienia Wypożyczalnia zobowiązuje się do poinformowania o tym Wypożyczającego, który może zrezygnować z zamówienia.
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego .

WYPOŻYCZALNIA -> Strona głównaWYPOŻYCZALNIA -> Strona główna

Szukaj produktu

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę